Beste V.O.G.D. leden.

TRAINIAC is als nieuwe sponsor op onze website te vinden.
Directeur, Mark Capel is gespecialiseerd op het gebied van medezeggenschap. Met zijn team van 9 medewerkers begeleiden zij OR’en en verzorgen zij trainingen voor OR’en.
Mark zelf is naast directeur/eigenaar van Trainiac ook bestuursvoorzitter van de BMVP, de Beroepsvereniging voor Medezeggenschap Professionals en lid van de Raad van Advies van de NVMz, de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap.

Heeft u belangstelling, kijk dan even op zijn website >>> https://www.trainiac.nl/

Wij hopen dat hij nog lange tijd aan V.O.G.D. als sponsor verbonden zal zijn en als u nog meer wilt weten, bel of mail hem.
 
Namens het bestuur,


Nico Sleeuwenhoek
secretaris/penningmeester V.O.G.D.