Back to Top
 
Files:
Name Size Downloads    
docx.png Impressie Themadag 11 okt 2017 58.79 KB 75 Download
ppt.png PPT Arie Kasper CNV 11 okt 2017 45.43 KB 107 Download
ppt.png PPT ExpeditieFit 11 okt 2017 7.29 MB 92 Download
ppt.png Eigen regie en zeggenschap (PPT CNV) 9 mei 2017 11.83 MB 156 Download
ppt.png Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (PPT Duurzame inzetbaarheid) 9 mei 2017 994.04 KB 139 Download
pptx.png Presentatie Privacy op de werkvloer & Wethuis voor Klokkenluiders 751.23 KB 206 Download
pdf.png PPT SBI Duurzame inzetbaarheid & Arbo 8 juni 2016 948.59 KB 225 Download
pptx.png Medezeggenschap 3.0 16 februari 2016 (GITP) 1.2 MB 240 Download
pptx.png Medezeggenschap 3.0 16 februari 2016 (Movaris) 2.09 MB 231 Download
doc.png Checklist nav onderzoek agressie en geweld 18 november 2015 (CAOP) 23.97 KB 240 Download
ppt.png Medezeggenschap en agressie en geweld marktsector 18 november 2015 (CAOP) 268.04 KB 295 Download
ppt.png SER en de Medezeggenschap (SER) 18 november 2015 490.07 KB 281 Download
ppt.png De vakbond van morgen 18 november 2015 (De Unie) 6.85 MB 264 Download
ppt.png Relatie vakbonden en OR 18 november 2015 (CNV) 830.5 KB 256 Download
ppt.png PPT SBI arbowet POGGL themadag 1 april 2014 735 KB 284 Download
pdf.png Het nieuwe arbeidsrecht komt eraan gevolgen OR augustus 2014 (De Voort) 585.83 KB 431 Download
ppt.png PPT loopbaan en ontwikkeling 11 november 2014 (De Unie) 5.2 MB 310 Download
ppt.png PPT levensfasegericht Personeelsbeleid (GITP) 1.4 MB 238 Download
ppt.png PPT bijeenkomst ouderenparticipatie POGGL 837 KB 229 Download
ppt.png PPT vertrouwenspersoon Lies Melis 11 november 2014 (AH) 756.16 KB 233 Download
pdf.png Burgerlijk wetboek 7 inclusief verzamelwet SZW 3 februari 2015 746.92 KB 227 Download
ppt.png PPT Wet Werk Zekerheid 3 febr 2015 553.49 KB 296 Download