We kunnen terugkijken op een interessante sessie. Het onderwerp thuiswerken is iets wat duidelijk ook in de retail leeft op dit moment! Diverse vragen kwamen naar voren en werden voorgelegd aan Mark Capel van Trainiac.


Zo blijkt dat de werkplek thuis aan dezelfde ARBO-voorwaarden moet voldoen als op kantoor. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de werkgever. Mocht het zo zijn dat er thuis geen wenselijke werkplek gecreƫerd kan worden, dan moet de werkgever dit faciliteren. Een ander interessant feit dat naar voren kwam, is dat de productiviteit thuis op 138% ligt, tegen een 100% op kantoor. Wat wel heel belangrijk is dat werknemers rust momenten inbouwen. Voor werknemers voelt tussendoor een keer boodschappen doen als spijbelen, maar dat is het niet. Heel veel werknemers werken 's avonds of in het weekend buiten de kantoortijden om. Bij thuiswerken ga je naar een output gestructureerde manier van werken, tegenover een input gestructureerde werkwijze op kantoor.


Er zijn bedrijven die een individuele thuiswerkovereenkomst afsluiten. Het klinkt mooi, maar dit betekent ook dat elke wijziging weer aangepast moet worden. Kaders aangeven zonder harde eisen, geeft een zekere mate van flexibiliteit.


Kortom, er is veel besproken over The new ways of working!

Loop je nu zelf aan tegen een directie die heel graag de OV-vergadering nog steeds online wil houden, bedenk dan dat de OR altijd de directie uitnodigt voor een OV-vergadering en dus dan ook zelf de touwtjes in handen heeft ;)

Heb jij, of jouw OR een onderwerp waar je graag eens zo over zou willen sparren, schroom dan niet om dit aan ons door te geven!

Warme groet,

Annemiek Stel

Ps. de volgende themadag staat geprogammeerd op 15 juni.