Back to Top

Welkom bij de V.O.G.D.

 

 

De V.O.G.D. heeft tot doel een netwerk te bieden waarbij OR-en actief in de groothandel en detailhandel mét en ván elkaar kunnen leren. Dit doen wij door het uitwisselen en delen van ervaringen tussende aangesloten OR-en, het organiseren van (thema)bijeenkomsten en MZ-dagen en het actief in contact brengen van leden onderling. Daarnaast is de V.O.G.D. een spreekbuis voor leden richting maatschappelijke organisaties zoals de de Sociaal Economische Raad, de vakorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap. Zo draagt de V.O.G.D. bij aan de kwaliteit van medezeggenschap.

 

 

 

 

EEN NIEUWE PARTNER VAN DE V.O.G.D.: DE TEKSTEXPERT

‘Doe waar je goed in bent en besteed uit wat een ander beter kan’. Onder dit motto maakte ik kennis met de V.O.G.D., wat een mooie vereniging met een nobele en gewichtige missie. Juist de instelling om mét en ván elkaar te leren heeft mij doen besluiten om volmondig ‘ja’ te zeggen tegen de vraag van het bestuur om een samenwerking/partnerschap aan te gaan. Het bestuur van de V.O.G.D. zal mij inschakelen voor alles wat met tekst te maken heeft in de vorm van corrigeren, redigeren en schrijven. Een eer voor mij en hopelijk een aanwinst voor de V.O.G.D.
Natuurlijk wil ik (en het bestuur) jou, lid van de V.O.G.D., ook de mogelijkheid geven om mijn talenknobbel in te schakelen. Als tekstschrijver stel ik me graag schriftelijk aan je voor.

Woordwaarde van De Tekstexpert
Mijn naam is Marleen van Esch, de persoon achter en stuwende kracht van De Tekstexpert. Mijn liefde voor taal en ongekende drang om het juiste op de goede manier schriftelijk over te brengen, is uitgegroeid tot een serieus bedrijf. Glunderend spoor ik taal- en grammaticafouten op en glimlachend (her)schrijf ik andermans verhalen of rapportages. Elke tekst verdient namelijk alle aandacht en de Nederlandse taal is me heilig.
Kan ik jou of jouw medewerkers ook het schrijf- en/of correctiewerk uit handen nemen? Mijn nieuwsgierigheid is groot.

Afbeeldingsresultaten voor de tekstexpert


Marleen van Esch
De Tekstexpert
06-24732706

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.detekstexpert.nl

 

Het bestuur verwelkomt 'De Tekstexpert' als nieuwe sponsor/partner en ziet uit naar een mooie samenwerking.

Ad, Annemiek en Maurice

Van de bestuurstafel

Als bestuur kijken we terug naar onze online sessie over “thuiswerkbeleid”, wat onder leiding en inspiratie van Mark Capel van "Trainiac" plaats vond. Elders op de site is beknopt het verslag van deze bijeenkomst te lezen. Een aanrader om via Trainiac binnen de OR-en daar eens over te sparren.

Op 15 juni heeft de inspiratiesessie plaatsgevonden op het gemechaniseerde distributiecentrum van Albert Heijn te Zaandam. Deze dag stond onder inspiratie van "Connecting All" van Jean Claude Crijns. Thema voor deze dag: “hoe wordt je succesvoller als professional in de medezeggenschap” waarbij het woord “verbinden” centraal stond. Later zal er een verslag volgen op onze site.

"Basis&Beleid" is sinds een niet al te lange tijd sponsor/partner van de V.O.G.D. We zijn na kennismaking eens gaan onderzoeken waar voor zowel de V.O.G.D. als Basis&Beleid een juiste ingang gevonden kan worden. In het najaar gaan de V.O.G.D. en Basis&Beleid een dag organiseren met als onderwerpen de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) en Duurzaam inzetbaarheid. Hierin is Basis&Beleid in gespecialiseerd. De contouren van dit interactieve programma staat in concept klaar. Volg regelmatig onze website voor actuele informatie.

De V.O.G.D. is inmiddels ook in gesprek met een aantal potentiële leden. Hier kunnen we op dit moment nog niets concreets over vertellen. Zodra er witte rook is zullen we dit zeker aankondigen via onze website en communiceren naar onze leden en sponsoren/partners.

Waar met grote aangrenzende waarschijnlijkheid wel witte rook is, is uitbreiding van onze sponsoren/partners. Hier zijn we al vergaand in de gesprekken die we gevoerd hebben. De verwachting van de V.O.G.D. is, dat we bij de volgende vergadering de officiële aankondiging kunnen maken. De potentiële sponsor/partner komt uit een heel andere hoek dan de huidige partners/sponsoren maar is zeker belangrijk in de communicatie naar bestuurder en medewerkers van een bepaalde organisatie.

Ook hebben we stil gestaan bij de datum van 28 April 2023. Op deze dag is het nl. zo dat de V.O.G.D. 20 jaar bestaat. Hier willen we graag een extra aandacht moment van maken. Hoe? Blijf de website volgen van de V.O.G.D.!

Annemiek, Maurice en Ad wensen onze leden en sponsoren/partners een hele fijne vakantie toe en danken hun voor alle inzet en betrokkenheid afgelopen half jaar. In najaar gaan we weer verder met onze, in hoofdzaak, live activiteiten. Blijf ons volgen via LinkedIn en website.

Heb je tips voor de VOGD? Schroom niet en mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fijne vakantie!

 

Online sessie: thuiswerkbeleid

We kunnen terugkijken op een interessante sessie. Het onderwerp thuiswerken is iets wat duidelijk ook in de retail leeft op dit moment! Diverse vragen kwamen naar voren en werden voorgelegd aan Mark Capel van Trainiac.


Zo blijkt dat de werkplek thuis aan dezelfde ARBO-voorwaarden moet voldoen als op kantoor. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de werkgever. Mocht het zo zijn dat er thuis geen wenselijke werkplek gecreëerd kan worden, dan moet de werkgever dit faciliteren. Een ander interessant feit dat naar voren kwam, is dat de productiviteit thuis op 138% ligt, tegen een 100% op kantoor. Wat wel heel belangrijk is dat werknemers rust momenten inbouwen. Voor werknemers voelt tussendoor een keer boodschappen doen als spijbelen, maar dat is het niet. Heel veel werknemers werken 's avonds of in het weekend buiten de kantoortijden om. Bij thuiswerken ga je naar een output gestructureerde manier van werken, tegenover een input gestructureerde werkwijze op kantoor.


Er zijn bedrijven die een individuele thuiswerkovereenkomst afsluiten. Het klinkt mooi, maar dit betekent ook dat elke wijziging weer aangepast moet worden. Kaders aangeven zonder harde eisen, geeft een zekere mate van flexibiliteit.


Kortom, er is veel besproken over The new ways of working!

Loop je nu zelf aan tegen een directie die heel graag de OV-vergadering nog steeds online wil houden, bedenk dan dat de OR altijd de directie uitnodigt voor een OV-vergadering en dus dan ook zelf de touwtjes in handen heeft ;)

Heb jij, of jouw OR een onderwerp waar je graag eens zo over zou willen sparren, schroom dan niet om dit aan ons door te geven!

Warme groet,

Annemiek Stel

Ps. de volgende themadag staat geprogammeerd op 15 juni.